Algemene voorwaarden - update 10 april 2019

Algemeen

‘CAST’ is een merk dat eigendom is van ‘Bart Dijckmans’ met KBO-nummer BE0633.839.867 en vestiging te Muntstraat 1, 2000 Antwerpen (BE). Alle voorwaarden, rechten en eigendommen gelinkt aan ‘CAST’ zijn hierop van toepassing.

Deze voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle samenwerkingen waarin CAST betrokken is en doen alle andere voorwaarden teniet. Bij het aangaan van een samenwerking verklaart de opdrachtgever, de partner of de leverancier zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De laatste versie van deze voorwaarden is altijd te vinden op de website van CAST: http://www.cast-animation.com/algemene-voorwaarden.

Afwijken van deze voorwaarden kan enkel als alle betrokken partijen dit expliciet overeenkomen.

CAST heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen zonder hier specifiek over te communiceren.

CAST, de samenwerkingen met CAST en de producties van CAST kunnen nooit aanzien worden als de directe of indirecte oorzaak van schade geleden door een andere partij.

Alle geschillen tussen CAST en andere partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch rechtssysteem.

Offertes

Alle prijzen op een offerte zijn vermeld in Euro en zijn exclusief btw – tenzij anders aangegeven.

Een offerte is geldig voor een periode van 20 dagen vanaf de datum vermeld op de offerte.

De opdrachtgever aanvaardt de offerte door die ondertekend te bezorgen aan Bart Dijckmans - bij voorkeur via email (eventueel samen met een bestelbon).

Op een offerte vermelde data en leveringstermijnen zijn informatief en niet bindend.

Productie

CAST communiceert een projectplanning met de opdrachtgever bij aanvang van een samenwerking.

CAST ontwikkelt video’s samen met de opdrachtgever in verschillende stappen: inhoud – script – storyboard – voice-over – videofragment – finale video.

De opdrachtgever heeft in elke stap de kans om mee te beslissen over de ontwikkeling van de video en feedback te geven. CAST doet indien nodig twee revisies per stap.

Als de opdrachtgever binnen de 7 dagen na oplevering van een productie geen feedback geeft, neemt CAST alle beslissingen zelf.

Wanneer CAST en de opdrachtgever overeenkomen naar de volgende stap te gaan, is een herziening van een eerdere stap enkel mogelijk aan nieuwe tariefcondities.

De opdrachtgever duidt één persoon aan die alle interne feedback verzamelt en een conclusie communiceert met CAST. Enkel als belangrijke input uitsluitend rechtstreeks bij derden kan bekomen worden, communiceert CAST ook met andere personen.

Derde partijen kunnen nooit aanpassingen doen aan de producties van CAST - tenzij specifiek overeengekomen.

Wanneer de opdrachtgever de productie gelanceerd heeft, heeft CAST altijd het recht om eigen producties te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Het volledige team van CAST gaat discreet om met informatie van de opdrachtgever.

De opdrachtgever en CAST werken op een leuke manier samen.

Betaling & facturatie

De opdrachtgever betaalt 50% van het tarief bij de start van de samenwerking en de andere 50% bij oplevering van de finale productie (na facturatie door CAST).

Alle facturen van CAST hebben een vervaldatum. Voor facturen die te laat betaald worden, rekent CAST een administratieve kost aan van 5% van het factuurbedrag per dag na de vervaldatum.

Rechten & licenties

De opdrachtgever verwerft na betaling van alle facturen een exclusieve en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Dit wil zeggen dat enkel de opdrachtgever de video mag gebruiken en dat CAST nooit licenties aan andere partijen kan geven.

Een gebruiksrecht is gelimiteerd tot de kanalen, het doelpubliek en het geografisch gebied dat CAST en de opdrachtgever overeenkwamen.

Een gebruiksrecht is 10 jaar geldig. Na die periode kan de opdrachtgever een aanvraag indienen om het gebruiksrecht te verlengen.

Alle eigendomsrechten gelinkt aan de producties van CAST blijven ten alle tijden eigendom van CAST en/of haar derde licentiegevers.

Een opdrachtgever kan nooit de broncode van een productie opeisen.