Videocase:
Gezond Werken

Vlaams Instituut Gezond Leven - Animatievideo
 

Silvia Van Cauter van het Vlaams Instituut Gezond Leven ondersteunt ondernemingen die geloven in de gezondheid van hun medewerkers. Samen ontwikkelden we twee animatievideo’s. Met eentje vertellen we ondernemingen dat een mooi preventief gezondheidsbeleid haalbaar wordt met de instrumenten van Gezond Werken en prikkelen we hen om de uitgebreide website te verkennen. Met een andere, korte video, genereren we awareness op sociale media en leiden we de doelgroep naar de website.

Gezond Werken - stijlvoorstel

Werk en gezondheid. Die context ken ik goed. In 2017 en 2018 werkte ik immers nog samen met Silvia bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. We hadden dus wat voorsprong in dit project, maar het werd daarom zeker geen eitje. We werkten zoals altijd stap voor stap en gaven de aftrap met het definiëren van de videodoelstellingen. Eens die op tafel lagen, schreven we een lijst met sleutelwoorden uit. Die gaven op hun beurt vorm aan het script. Na enkele herwerkingen was onze copywriter Jill klaar en smeerde Jesse zijn stembanden om een leuke, spontane voice-over op te nemen.

Gezond Werken - storyboard

Ondertussen was onze designer & animator Harm al in de weer met het uittekenen van het storyboard. Na goedkeuring van Silvia en haar team, begon hij de geschetste beelden te animeren in de zeer herkenbare iconenstijl van het Vlaams Instituut Gezond Leven. We werkten fragment per fragment en vroegen telkens feedback. Wat later zag de finale animatievideo het daglicht en heerste er tevredenheid over het resultaat.

Daarna herhaalden we dezelfde stappen voor de ontwikkeling van de korte video.

De lange video kreeg een plaats op de website van Gezond Werken. De korte video werd verspreid via sociale media.

Neen, het werd niet ons meest eenvoudige project. Dat wil ik er ook bijzeggen. Er waren heel wat meningen die we een plaats moesten geven. Met CAST willen we luisteren, maar ook adviseren, niet zomaar uitvoeren. We denken altijd in functie van videodoelstellingen en kwaliteit. Soms is dit een succes, soms botst dit wat. Dat hoort erbij. Het is alleszins wie wij willen zijn als videopartner. In een samenwerking is het altijd werken naar compromissen. Soms komen die vanzelf en is compromis zelfs niet het juiste woord. Soms moet je wat op zoek gaan. Als je respect blijft tonen, geraak je er altijd wel. Het belangrijkste is om positief af te sluiten en eruit te leren.

Succes met jullie activiteiten, Silvia!
Bart Dijckmans,
Coördinator & founder CAST

 

Team

  • Silvia Van Cauter & haar team (Vlaams Instituut Gezond Leven) - idee, input & feedback  

  • Bart Dijckmans - inhoud & coördinatie

  • Jill Mathieu - script & story

  • Harm De Gruyter - design & animatie

  • Jesse De Reu - stem

Nog meer verhalen?

Lees ook over onze samenwerking met Olivier & zijn team van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, onze samenwerking met Ellen & Karen van Kom op tegen Kanker of met Tineke & haar team van het Vlaams Instituut Gezond Leven.